Posthuis Zaanenpark

Voor de buurt door de buurt

Stichting Posthuis Zaanenpark Haarlem

Stichting Posthuis Zaanenpark bestaat 10 jaar en is een initiatief van betrokken bewoners uit onze buurt. Zij zetten zich belangeloos in om middels het Posthuis onder het motto “voor de buurt, door de buurt” allerlei bewonersactiviteiten te stimuleren en te ondersteunen.

Het Posthuis is te huur voor feestjes, vergaderingen, exposities, cursussen e.d., maar er worden ook diverse culturele evenementen georganiseerd zoals “Zomer in de Zaanen” en de “Kerstsamenzang”. Daarnaast vinden er verschillende activiteiten plaats die terug te vinden zijn op onze website. Er is intussen een grote groep buurtbewoners betrokken bij de organisatie.

Mocht u interesse hebben om mee te denken over activiteiten of wilt u zelf iets organiseren dan kunt u contact opnemen via deze website.

Graag tot ziens in het Posthuis! 
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Ids Miedema Voorzitter
Thijs de Graaf Penningmeester
Annette Lindenberg Secretaris
Ingrid van Koppenhagen Lid - Verhuurzaken
Ge Metzelaar Lid - Technische zaken
Locatie
Postadres: Henri Borelstraat 7 2024 HG Haarlem
Adres posthuis : Mercuriusstraat 20

Een steuntje ……..

Stacks Image 499
Wilt u het Posthuis initiatief versterken en nieuwe of bestaande activiteiten mogelijk maken. U kunt ons dan financieel ondersteunen. Doneer hier
U kunt het posthuis ook steunen door vriend te worden en een machtiging uit te printen en in te vullen.
Stacks Image 913